Phân phối các dự án bất động sản

Công ty CP Bất động sản Vọng Cát (VCRE) là đơn vị phân phối chính thức cho nhiều dự án bất động sản, từ dự án nhà ở chung cư, căn hộ thương mại, đến nhà phố thương mại tại các thị trường trọng điểm ở Bình Dương, TP.HCM.

Phát triển kinh doanh và tiếp thị dự án bất động sản

Công ty CP Bất động sản Vọng Cát (VCRE) phụ trách phát triển kinh doanh và tiếp thị truyền thông cho các dự án bất động sản; đề xuất các giải pháp và triển khai hiệu quả cho hoạt động tiếp thị và kinh doanh cho các dự án bất động sản.

Phát triển kinh doanh và tiếp thị dự án bất động sản

Công ty CP Bất động sản Vọng Cát (VCRE) phụ trách phát triển kinh doanh và tiếp thị truyền thông cho các dự án bất động sản; đề xuất các giải pháp và triển khai hiệu quả cho hoạt động tiếp thị và kinh doanh cho các dự án bất động sản.